Utforming av torget og parken på Lena

Dette er et forslag til utforming av torget og parken på Lena. Det jobbes med å få til en økonomisk løsning for å realisere dette området.