Historie

Historie/fakta

Det ble innkalt til orienteringsmøte på Grand 8. desember 1964, av Reidar Aschim, Magnus Haugen og Bjørn Østby. Det var stort frammøte, og de samme 3 ble valgt til et utvalg for å komme i gang.

Konstituerende Generalforsamling ble avholdt på Grand den 10. mars 1965.Til foreningens første formann ble valgt Reidar Aschim, nestformann Borger Storihle, sekretær Nils Bugge Jenssen, kasserer Bjørn Østby og styremedlem Ole Fagerheim.Første driftsår fikk foreningen 35 medlemmer.

Det ble fra første stund et godt samarbeid med Totens Blad, både når det gjaldt annonser og redaksjonell dekning.

Allerede den gang ble det tatt tak i forholdene angående Lenagata, og Samferdselsminister Kyllingmark ble tilskrevet med anmodning om bevilge kr.1.000.000,- til opprusting av gata.

I dag, 46 år senere, venter vi fortsatt på en endelig avgjørelse. Vegforbindelsen over Totenåsen til Hurdal ble også forsøkt utbedret, etter kontakt både med Almenningen og ØTK som var veldig positive, men hvor er vi i dag?

Bussforbindelsen var også den gang et hett tema, og da gikk det det jo virkelig busser. Stortingsmann Torstein Treholt ble bedt om å ta opp i Stortinget nedleggelsen av persontrafikken på Skreiabanen. Vi vet jo hvordan det gikk.

Felles salg ble gjennomført i august med sort hell.

I november -65 ble det innkalt til fellesmøte med Handelsstansforeningene og Kjøpmandsforeningen med tanke på å få til felles åpningstider for hele distriktet.

Det ble arrangert gratis julelotteri i desember.

Handelsomsetningen i 1965 var på 6.341.923 for hele Østre Toten, og det var de meget fornøyd med.
LHF har vist sin berettigelse i alle disse årene.

Først ble Lena dagen startet, som umiddelbart gikk over til å bli Totenmarken. Etter 20 år takket det driftige styret for seg, og vi fikk Røde Kors dagene, som nå de siste årene har blitt Lenamarken.

Midtsommerdagene i juni er også en stor og viktig happening. Felles salg i januar og august har vært gjennomført i alle år.

Den saken som har fulgt foreningen trofast i alle år, er debatten om åpningstidene. Ikke et eneste årsmøte uten heftige diskusjoner.

Fra sommeren 2018 så ble Helt på jordet en ny begivenhet på Lena. Hovedfokuset er her landbruk og kortreist mat. Dette ble en kjempesuksess og vi gleder oss til videre satsing i årene som kommer.

Vi er i dag 57 medlemmer.

Det avholdes frokostmøte for alle medlemmer hos toten Libris den første eller andre tirsdagen i måneden kl. 08.15, og styremøte onsdagen etter også kl. 08.00 i møterommet til Byggtorget Toten Lena Jernvare.

For tiden sitter disse i styret: